תאור

מאפיינים כללים

תקנים

הורדות

איורים

DES-3028G/A
מראה מקדימה
מראה מאחורה

דף מידע

ראה גם